Korešpondenčná adresa

Korešpondenčná adresa:

Rényská 5310/50

92901 Dunajská Streda

Slovensko

Prevádzka:

Záhradnícká ul. 7639

92901 Dunajská Streda

Fakturačná adresa:

Rényská ul. 5310/50

92901 Dunajská Streda, SK

IČO:45382719

DIČ:2022974712

IČ DPH: SK2022974712